Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ) κατά τη συνεδρία της σήμερα Πέμπτη 20/08/2020 εξέτασε τις αιτήσεις αδειοδότησης των σταδίων «Εθνικός Άχνας», «Αμμόχωστος – Επιστροφή», «Αντώνης Παπαδόπουλος» και «Τσίρειο».

Μετά από προσεκτική μελέτη των αιτήσεων και λαμβάνοντας υπόψη,

  • Τις πρόνοιες της νομοθεσίας
  • Τις υποδείξεις προς τους ιδιοκτήτες των σταδίων κατά τη σύσκεψη στο προεδρικό υπό την προεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 18/02/2020
  • Τις υποδείξεις της Επιτροπής Αναβάθμισης Σταδίων, η οποία συστάθηκε κατόπιν εντολής του Προέδρου της Δημοκρατίας, με σχετική επιστολή στους ιδιοκτήτες στις 28/02/2020
  • Τις συνεχείς υποδείξεις και προειδοποιήσεις της ΑΑΣ
  • Τις υποδείξεις και την προτροπή προς στην ΑΑΣ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για καμιά παρέκκλιση από τη νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας αθλητών και φιλάθλων,

Δεν αδειοδότησε τα στάδια «Εθνικός Άχνας» και «Αμμόχωστος-Επιστροφή», λόγω μη κατάθεσης επαρκών στοιχείων για την ασφάλεια των αθλητικών τους εγκαταστάσεων.


Απέρριψε, επίσης, την αίτηση του «Τσιρείου» σταδίου, λόγω ανεπαρκών εγγράφων και λόγω του ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και των εγγράφων δεν άφηνε περιθώρια στην ΑΑΣ για μελέτη όλων των εγγράφων.

Τέλος αδειοδότησε, υπό όρους, το «Αντώνης Παπαδόπουλος».


Μη αδειοδότημενο είναι επίσης το στάδιο «Τάσος Μάρκου» το οποίο δεν έχει υποβάλει αίτηση αδειοδότησης.

Η ΑΑΣ εκφράζει τη λύπη της για οποιαδήποτε ταλαιπωρία αθλητών και φιλάθλων, αλλά θέλει να διαβεβαιώσει ότι πάνω από όλα προέχει η ασφάλεια και ο σεβασμός στους αθλητές και το φίλαθλο κοινό.