Μετά λύπης αναγνώσαμε στον τύπο τις τοποθετήσεις του κ Τσολάκη Πρόεδρου του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Ολύμπια» (ΓΣΟ) σχετικά με την έκδοση του Πιστοποιητικού
Ασφάλειας του Τσιρείου Σταδίου.
Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλειας βασίστηκε στις εκθέσεις των Πολιτικών Μηχανικών τους οποίους οι ίδιοι διόρισαν και φέρουν την υπογραφή του κ Τσολάκη.
Οι ίδιοι Πολιτικοί Μηχανικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους τόσο για το μεταλλικό στέγαστρο όσο και για τα πάνω διαζώματα των κερκίδων του Σταδίου.
Όσο αφορά το μεταλλικό στέγαστρο, οι Πολιτικοί Μηχανικοί του Σταδίου, εισηγούνται όπως ο ιδιοκτήτης «προβεί σε άμεση συντήρηση».
Όσο αφορά τα πάνω διαζώματα, προτείνεται από τους Πολιτικούς Μηχανικούς «η μείωση της χωρητικότητάς να είναι της τάξης του 50%».
Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων στις 29/7/2022 έκδωσε Πιστοποιητικό Ασφάλειας του Τσιρείου Σταδίου με ισχύ μέχρι 30/9/2022 δίδοντας μέχρι τότε, χρονικό περιθώριο ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες επιδιορθώσεις/συντηρήσεις του στεγάστρου.
Το Σχέδιο για την χωρητικότητα του 50% των άνω διαζωμάτων, διαμορφώνεται σε συνεργασία με εκπρόσωπο του ΓΣΟ, διότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μεταξύ άλλων και το σχέδιο εκκένωσης του Σταδίου.
Στόχος της Αρχής είναι όπως το Σχέδιο ολοκληρωθεί και αποσταλεί στον Ιδιοκτήτη, μέχρι την Πέμπτη 25/8/2022.