ΜΕΛΗ ΑΑΣ

Γιώργος Καράς

Πρόεδρος
Βιογραφικό

Πασχαλίνα Μαγνήτη

Μέλος
Βιογραφικό

Ανδρέας Ηρακλέους

Μέλος
Βιογραφικό

Βασίλης Γεωργαλλάς

Μέλος
Βιογραφικό

Αυγή Νεοκλέους

Μέλος