Πασχαλίνα Αχιλλέως Μαγνήτη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός ,  R.W.T. H. Aachen, Germany
 • Μέλος του ΕΤΕΚ
 • ΜΒΑ in Sports Management,Leicester

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  Προϊστάμενη Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης
 • Μέλος Επιτροπής Κριτηρίων Υποδομής Σταδίων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ΚΟΠ
 • Μέλος της IAKS, International Association for Sports and leisure Facilities
 • Ασφάλεια & Υγεία στον Τομέα των Κατασκευών
 • Επίλυση Διαφορών Διαιτησία
 • Βασικές Αρχές  Δικαίου και Διαχείρισης Συμβολαίων Οικοδομικών & Τεχνικών Έργων
 • Adjudication in Construction
 • Πραγματογνώμονας ΕΤΕΚ