Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων (ΑΑΣ) συστάθηκε με βάση τον Νόμο 48(i)/2008, και τους τροποποιητικούς νόμους του 2011, 2012 και 2014, που αφορούν την Πρόληψη και την Καταστολή της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Βασικό καθήκον και εξουσία της ΑΑΣ είναι να αδειοδοτεί τη λειτουργία και να εκδίδει τα πιστοποιητικά ασφαλείας των αθλητικών χώρων με ισχύ μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους για τους χώρους αυτούς.

Η ΑΑΣ αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη και έχει τριετή θητεία. Ο πρόεδρος και τα μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ΑΑΣ ασκώντας εποπτικό έλεγχο έχει τη δυνατότητα πέραν από την παραχώρηση άδειας λειτουργίας αθλητικού χώρου να αναστέλλει την άδεια  όταν διαπιστώνει ότι δεν ικανοποιήθηκαν συγκεκριμένοι όροι της.

Η ΑΑΣ σε άμεση συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές αθλητικών χώρων προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τεχνικές υποδείξεις για σκοπούς βελτίωσης των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων και της ασφάλειας των φιλάθλων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νέα και Ανακοινώσεις

  • Ενημερωτική Ημερίδα 
    Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή δεκάδων συμμετεχόντων  πραγματοποιήθηκε, στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Λάρνακας, ...
  • Αδειοδοτήσεις Σταδίων
    Η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων ανακοινώνει ότι μέχρι σήμερα (26/02/2024) για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 έχουν ...

Δράσεις και Εκδηλώσεις